No.4986模特仓井优香Sm主题系列私房性感JK制服秀完美身材诱惑写真[63P]_仓井优香_秀人网

No.4986模特仓井优香Sm主题系列私房性感JK制服秀完美身材诱惑写真[63P]_仓井优香_秀人网

又问日来便乎?曰未也。 然浊气上升,必有烦躁之病,今反安然者,是清浊之气两不能升也。

 凡产后能服此方,断无退母之症,或人参力不能用,减去大半,或少用一、二钱,余如分两,多服数剂,无不奏功也。肺虚则气不化精而化水,脾虚则水无所制而反克,肾虚则水无所主而妄行,仲师金匮肾气丸,如禹之治水,行所无事,实为至当不易之方。

夫肺为娇脏,药食之所不到者也,故治肺甚难。值秋燥时,偶作寒热,幼科泛投疏散之转致躁扰搐搦,危证百出。

故补其水而金气坚,补其水而虚火息。先生少业儒术,长习方书,常自恨不得用于世,以竟其学。

夫妇当产后,气血大亏,自然肾水不足,肾火沸腾,水不足则不能养肝,而肝木大燥,木中无津,火发于木,而肾火有党。此方全去救胃,而败脓祛毒已在其中。

人有腹痛呼号不已,其痛却在左腹,按之痛不可忍,不许人按,医以为食积在大肠也,谁知是小肠之生痈耳。 妇之湿,实非外邪,乃脾土内病也。

Leave a Reply